Kamu bankalarının döviz açık pozisyonu 8.4 milyar dolara indi, hbrler.com

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) açıkladığı son verilere göre kamu mevduat bankalarının Döviz cinsi varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki fark 14 Ağustos itibarıyla 8.48 milyar dolar oldu.

Kamu bankalarının yasal özkaynakları aynı dönem itibariyle 30.47 milyar dolar oldu. Buna göre net döviz açığı geçen hafta açıklanan yüzde 39.1 (12.2 milyar dolar) seviyesinden yüzde 27.8’e geriledi. Bir yılda yüzde 20’lik yasal sınırın sadece altı kez aşılmasına müsaade ediliyor.

BDDK’nın yabancı para net genel pozisyonuyla ilgili yönetmeliği şöyle diyor:

“Konsolide mali tablolar esas alınarak hesaplanan yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranı ± %20’yi aşamaz.”

“Yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranının azami sınırının aşılması halinde, bankalar aşımın nedenlerini, bildirim cetvelinin Kuruma gönderilme süresi içinde bildirmek zorundadır. Haftalık oranlarda oluşabilecek aşım tutarının takip eden iki hafta içinde giderilmesi zorunludur. Bir takvim yılı içerisinde haftalık oranlarda, giderilen aşımlar dahil altı defadan fazla aşım gerçekleştirilemez.”

14 Ağustos haftasında kamu bankalarında bu oran arka arkaya sekizinci hafta yüzde 20’yi aşmış oldu.