Algı

2 yıl önce 2522

Algı bir mühendislik midir?

Psikoloji midir?

Yoksa bir propaganda mıdır? İyi midir? kötü müdür? yanıltıcı mıdır? yardımcı mıdır? kafa karıştırıcı mıdır? her şeyin yerli yerine oturması mıdır? Bu başlık altında tekrarlı bir sürü soru gelebilir. Aslında algı hepsidir. Çünkü algı nasıl yönetilirse ona hizmet eder. Ünlü Amerikalı politikacı Henry Kissinger algı meselesini “Bir şeyin gerçek olmasından daha önemli olan o şeyin gerçek olarak algılanmasını sağlamaktır.” cümlesi ile açıklamaktadır. Aslında algı meselesi etki altına alma sanatıdır. Etki altına alırsanız duygu,düşünce ve tavırları istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Duygu, düşünce ve tavır yönetimi elinize geçti mi insanlar üzerinde etkiniz de arttı sunduğunuz her ne ise bir topluluğu onun gerçek olduğuna da inandırdınız. Artık elinizde öyle bir güç olur ki siz hedefi gösterirsiniz güç orayı yeksan eder veya siz hedefi gösterirsiniz güç sadece itaat eder ne emredildi ise ona hizmet eder. Bu karmaşanın tek netliği algının kontrole muhtaç mutlak bir güç olduğudur.

Peki sen ben bizler algı yönetenlerden algı yönetiminden daha açık ifade ile biraz Kissinger’ a vurgu yaparak bir şeyin gerçek olduğuna inandırılmak istemiyorsak; kendimize yatırım yapacağız gezeceğiz göreceğiz okuyacağız araştıracağız ve kendi düşüncelerimiz olacak kendi cümlelerimiz kendi hikayemiz olacak ve tüm bunlardan oluşan birikimlerimiz bize kalkan oluşturacak. Bu kalkan bizi algı yönetiminden koruyacak ve tüm yönlendirmeleri kendi aklımız yapacak. Kendi çabalarımızla bir yaşam sürmemiz, kendi tercihleri olan ayakları yere basan düşünen bireyler olarak kalmamız gerekir. Bireysel olarak etkilenmiş yönlendirilen yığınlar olarak değil. Çünkü algı yöneticisi çok iyi bir tasarımcıdır. Oldukça iyi bir planı ve derin bir araştırması hedefine koyduğu büyük bir kitlesi vardır. Bizi bu kitleden ayıracak en önemli ifadeyi Mustafa Kemal ATATÜRK Samsun İstiklâl Ticaret Okulu’nda öğretmenler tarafından verilen çay ziyafetinde şöyle ifade etmiştir.

Efendiler!

Dünyada her şey için; uygarlık için, hayat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir; fendir. İlim ve fennin dışında rehber aramak dikkatsizliktir, bilgisizliktir, yanlışlıktır.

İlimle, fenle ve bilgiyle kalalım.

By 0,7